Tag Archives: yetkili mahkeme

Velayetin değiştirilmesine ilişkin davalarda yetkili mahkeme neresidir?

Yargıtay, velâyetin değiştirilmesine ilişkin davanın davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılması görüşündedir . Bilindiği üzere velâyet çocuğun güvenliğinin sağlanması için öngörülmüş bir kurumdur. Velâyetin değiştirilmesi kamu düzenine ilişkindir. Yasanın hâkime kendiliğinden önlem alına görevi verdiği düşünüldüğünde hiçbir hâkimin (mahkemenin) kendini yetkisiz görmesi kabul edilemez bir durumdur. Kamu düzeni, önlemi çocuğa en yakın olan hâkime alma hakkını öncelikle verir. Velâyetin değiştirilmesine ilişkin davalarda ...

Read More »

Boşanma davalarında yetkili mahkeme neresidir?

Görev ve yetki konusu uygulamada karıştırılmaktadır. Boşanma davasında yetkili mahkeme, davanın hangi adliyede açılacağı ile ilgilidir. Boşanma davalarında kesin yetki söz konusu olmayıp ilk itiraz olarak mutlaka cevap dilekçesinde ileri sürülmelidir. Boşanma davasında seçimlik yetki söz konusudur. Boşanma davalarında, eşlerin son altı ay birlikte oturdukları yer mahkemesi veya dava tarihi itibariy­le taraflardan herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Bunlardan herhangi ...

Read More »