Tag Archives: yardım nafakası

Yardım nafakası nedir?

4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre koşulları oluştuğunda çocuklara aşağıdaki nafakalar verilebilir; Tedbir nafakası, İştirak nafakası , Yardım nafakası . TMK m. 364 f. I hükmüne göre herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılmalıdır. Ergin olan çocuğun bu hükme dayanarak anne ya da babasından ...

Read More »

Reşit olan çocuğa yardım nafakası istenebilir mi?

Anne babanın bakım borcu, kural olarak çocuk reşit oluncaya kadardır. Ancak reşit olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, anne ve baba, durum ve şartlara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler. Reşit olan çocuğun bizzat kendisi (veya vekili), bu gibi durumlarda ayrı bir yardım nafakası davası açmak zorundadır. Rüştünü kazanmış olduğundan, eşlerden biri, çocuk adına diğerinden nafaka ...

Read More »