Tag Archives: velayetin tayini

Çocuğun doğum tarihinin velayetin tayinine etkisi nedir?

Aile mahkemesi hakimi boşanma davasında velayeti düzenlerken, çocuğun doğum tarihini göz önünde bulundurmak zorundadır. Velâyetin düzenlenmesine konu çocuk davadan önce doğmuş olabileceği gibi dava sırasında doğduğu gibi kararın kesinleşmesinden sonra da dünyaya gelmiş olabilir. Dava Öncesinde Doğduysa; Boşanma durumunda 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 336 f. III hükmüne göre velâyet hakkının kime verileceğini aile mahkemesi hâkimi belirler. Başka bir ...

Read More »

Velayet konusunda taraflarca yapılan anlaşmalar hakimi bağlar mı?

Velayetin düzenlenmesi kamu düzenini ilgilendirir. Hakim tarafların isteği ile bağlı olmaksızın çocuğun yararını gözeterek alacağı önlemi takdir eder. Tarafların bu konudaki anlaşmaları hakimi bağlamaz. Ne var ki Medenî Kanunun 3444 sayılı yasa ile değişikliğinden önce düşünülen bu durumun değişiklikten sonra varlığını koruduğu söylenemez. Medenî Kanunun 3444 sayılı Yasa ile değişik 134/3. maddesi aynı yasanın 150/3. maddesiyle öngörülen kuralın anlaşma kuralına ...

Read More »