Tag Archives: terk

Terk nedeniyle boşanma davası hakkında bilinmesi gerekenler

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi uyarınca terk, özel ve mutlak boşanma” sebeplerinden biri olarak sayılmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun  Terk başlıklı 164. Maddesi: “(Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 19)Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ...

Read More »

Hangi hallerde terk nedeni ile boşanma davası açılamaz?

1-Askerlik sebebiyle ayrı yaşamada, 2-Cezaevinde bulunma sebebiyle ayrı yaşamada, 3-Hastalık sebebiyle ayrı yaşamada, 4-Öğrenim sebebiyle ayrı yaşamada, 5-Memuriyet nedeniyle ayrı yaşamada, 6-İş seyahati sebebiyle ayrı yaşamada terkten bahsedilemez. Bu gibi durumlarda, terk nedeni ile boşanma davası açılamaz.

Read More »