Tag Archives: tarafların velayet konusunda anlaşması

Velayet konusunda taraflarca yapılan anlaşmalar hakimi bağlar mı?

Velayetin düzenlenmesi kamu düzenini ilgilendirir. Hakim tarafların isteği ile bağlı olmaksızın çocuğun yararını gözeterek alacağı önlemi takdir eder. Tarafların bu konudaki anlaşmaları hakimi bağlamaz. Ne var ki Medenî Kanunun 3444 sayılı yasa ile değişikliğinden önce düşünülen bu durumun değişiklikten sonra varlığını koruduğu söylenemez. Medenî Kanunun 3444 sayılı Yasa ile değişik 134/3. maddesi aynı yasanın 150/3. maddesiyle öngörülen kuralın anlaşma kuralına ...

Read More »