Tag Archives: reşit çocuk

Reşit olan çocuğa yardım nafakası istenebilir mi?

Anne babanın bakım borcu, kural olarak çocuk reşit oluncaya kadardır. Ancak reşit olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, anne ve baba, durum ve şartlara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler. Reşit olan çocuğun bizzat kendisi (veya vekili), bu gibi durumlarda ayrı bir yardım nafakası davası açmak zorundadır. Rüştünü kazanmış olduğundan, eşlerden biri, çocuk adına diğerinden nafaka ...

Read More »