Tag Archives: nafaka

İştirak nafakası hakkında tüm bilinmesi gerekenler

İştirak nafakası, boşanmanın çocuklarla ilgili sonuçlarından biridir. 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 185 f. II hükmüne göre eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 185 f. III hükmüne göre eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.O hâlde ana ve baba çocuklarının bakımı, gözetimi, ...

Read More »

Zihinsel engelli gence nafaka cezası

Görme engelli eşinden boşanan zihinsel engelli Ö. B’ye 20 aydır nafaka ödemediği için icra geldi. Zihinsel engelli olduğu için görme engelli babasının vasilik yaptığı Ö. B, icra takibi nedeniyle mağduriyet yaşadı. Vasilik yaptığı oğlunun cezai ehliyeti olmadığını söyleyen görme engelli A. C. B, “Oğlum boşandıktan sonra 3 ayda bir aldığı özürlü maaşı dışında bir geliri olmadığı için 20 aydır nafaka ...

Read More »

Eğitim nafakası talepli dava dilekçesi örneği

  ……………….. (    ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………………) VEKİLİ           :Av. ……………… DAVALI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………….) KONUSU        : ……………Aile Mahkemesi’nin 20../…. E. 20…./11….K. sayılı kararı ile müvekkil lehine hükmedilen  ancak reşit olması nedeni ile kesilen iştirak nafakasının, eğitim nafakası olarak aylık 1.250,00 TL’ye arttırılarak devamına karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR        : Müvekkilimin annesi ile davacı, ………….Aile Mahkemesi’nin 20…./…. ...

Read More »

Tedbir nafakasının başlangıcı, mahkemece nasıl belirlenir?

Mahkemece tedbir nafakasına, kural olarak davanın açıldığı tarihten itibaren hükmedilir. Dava dilekçesinde veya cevap dilekçesinde tedbir nafakası talep edilmişse, ön inceleme aşaması geçip duruşma günü gelene kadar uygulamada oldukça zaman geçmektedir. Mahkeme, kural olarak, duruşmada tedbir nafakası ile ilgili arar karar oluştururken, dava tarihinden itibaren nafakaya hükmeder. Dolayısı ile nafaka alacaklısı, dava tarihinden karar tarihine kadar işlemiş tedbir nafakalarını karşı taraftan talep ...

Read More »

Hakim, erkek eş için tedbir nafakasına hükmedebilir mi?

Hakim kural olarak davanın devamı süresince erkek eş için de gerekli tedbirleri resen almakla yükümlüdür. Dolayısı ile erkek eş lehine de tedbir nafakasına hükmedilebilir. Ancak erkek eşin; -Mesleği olduğu halde, iş bulamasa bile çalışmasını engelleyen fiziksel bir rahatsızlığı yoksa, -Geliri varsa, -Kadının geliri yoksa, mahkemece erkek eş lehine tedbir nafakasına hükmedilmez.

Read More »

Tedbir nafakası önceden istenmemişse, sonradan talep edilebilir mi?

Duruşmada, dava dilekçesinde veya cevap dilekçesinde tedbir nafakası istemediğini açıklayan taraf, eşlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı olan bakım, barınma, koruma yükümlülükleri, sürekli yinelenen yükümlülüklerden olduğundan, daha sonra da tedbir nafakası isteyebilir. Ancak nafaka, sonradan istendiği durumlarda, koşulları varsa, dava tarihinden değil, talep tarihinden itibaren verilmelidir.

Read More »

Tedbir nafakası ne zaman sona erer?

Tedbir nafakasına, kural olarak boşanma veya ayrılık davasının açıldığı tarihten itibaren hükmedilir ve boşanma yada ret hükmünün kesinleştiği tarihe kadar devam eder. Ancak; 1-Eşlerden birinin ölmesi, 2-Boşanma kararının kesinleşmesi, 3-Sınırlı sürenin tamamlanması, 4-Nafaka alan eşin başkasıyla düzenli yaşamaya başlanması, 5-Nafaka alan eşin boşanma davasından feragat etmesi, 6-Tedbir nafakasının kaldırılmasına karar verilmesi, 7-Tedbir nafakasından feragat edilmesi hallerinde sonlanması mümkündür.

Read More »