Tag Archives: kamu düzeni

Velayetin kamu düzenine ilişkin olması nedir?

Velayetin düzenlenmesi kamu düzeni ile ilgilidir. Velayetin düzenlenmesini herkes ihbar edebilir. Velayetle ilgili davalarda herkes ihbar yetkisine sahiptir. Velâyet hakkının ana babanın her ikisi üzerinde bırakılmasına karar verilmesi Türk kamu düzenine aykırıdır. Velâyet hakkının kullanılmasının sağlar arası bir sözleşme ya da ölüme bağlı tasarrufla sınırlanması olanaksızdır.Bu yolda yapılan bir kısıtlama; hangi düşünceye dayanırsa dayansın kapsam ve niteliği ne olursa olsun kanuna ...

Read More »