Tag Archives: eğitim nafakası

Eğitim nafakası talepli dava dilekçesi örneği

  ……………….. (    ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………………) VEKİLİ           :Av. ……………… DAVALI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………….) KONUSU        : ……………Aile Mahkemesi’nin 20../…. E. 20…./11….K. sayılı kararı ile müvekkil lehine hükmedilen  ancak reşit olması nedeni ile kesilen iştirak nafakasının, eğitim nafakası olarak aylık 1.250,00 TL’ye arttırılarak devamına karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR        : Müvekkilimin annesi ile davacı, ………….Aile Mahkemesi’nin 20…./…. ...

Read More »

Reşit olan çocuğa yardım nafakası istenebilir mi?

Anne babanın bakım borcu, kural olarak çocuk reşit oluncaya kadardır. Ancak reşit olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, anne ve baba, durum ve şartlara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler. Reşit olan çocuğun bizzat kendisi (veya vekili), bu gibi durumlarda ayrı bir yardım nafakası davası açmak zorundadır. Rüştünü kazanmış olduğundan, eşlerden biri, çocuk adına diğerinden nafaka ...

Read More »