Tag Archives: dilekçe örneği

Eğitim nafakası talepli dava dilekçesi örneği

  ……………….. (    ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………………) VEKİLİ           :Av. ……………… DAVALI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………….) KONUSU        : ……………Aile Mahkemesi’nin 20../…. E. 20…./11….K. sayılı kararı ile müvekkil lehine hükmedilen  ancak reşit olması nedeni ile kesilen iştirak nafakasının, eğitim nafakası olarak aylık 1.250,00 TL’ye arttırılarak devamına karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR        : Müvekkilimin annesi ile davacı, ………….Aile Mahkemesi’nin 20…./…. ...

Read More »

Eski eşin soyadını kullanma izni verilmesi dilekçesi örneği

……………AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI       : Ad-Soyad-Adres (Tc Kimlik No:) DAVALI       : Ad-Soyad-Adres (Tc Kimlik No:) DAVA          : Boşandığım eşimin soyadını kullanma izni verilmesi talebidir. AÇIKLAMA : 1-Davalı ile …… Aile Mahkemesinin …./….. Esas …/….. karar sayılı ilamı ile boşandık. Karar ………….. tarihinde kesinleşmiştir. [Ek-1 Kesinleşmiş boşanma ilamı] 2-Uzun yıllar evlilik soyadımı kullandığım için resmi kurumlarda sorunlar ...

Read More »

Terk nedeniyle ihtar gönderilmesi talebi dilekçesi örneği

……. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                  İHTAR TALEP EDEN   :……. VEKİLİ                              :……. KARŞI TARAF                 :……. ADRES                                 :………….. KONU                               : Terk nedeni ile ihtar istemidir.  AÇIKLAMALAR             : 1-Müvekkilimiz karşı taraf ile 14 yıldan bu yana evlidir. Nüfus kayıtları, ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, Cilt No; ...

Read More »

Anlaşmalı boşanmada duruşma gününün öne alınması talebi dilekçe örneği

………………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: DAVACI : DAVALI : KONUSU : Duruşma gününün öne alınması talebidir. TALEP : Sayın Mahkemenize anlaşmalı boşanmak için yukarıda numarası yazılı dosya ile dava açılmıştır. Davalı ile karşılıklı olarak her hususta anlaşmış olduğumuzdan, duruşmanın yakın bir tarihe alınmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. Davacı                     ...

Read More »

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği

………………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI :Adı Soyadı (T.C Kimlik No: ………………………) VEKİLİ :Av. ADRES : DAVALI :Adı Soyadı (T.C Kimlik No: ………………………..) ADRES : KONUSU :MK. 166.md.gereğince anlaşmalı boşanma ve müşterek çocukların velayetlerinin davacı eşe verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Davalı ile müvekkilim, ……… tarihinden bu yana evli olup, bu evlilikten ……. doğumlu ……… ile ………… doğumlu …….. adlı müşterek ...

Read More »