Tag Archives: boşanma davasından sonra ortaya çıkan boşanma sebepleri

Boşanma davası açıldıktan sonra gerçekleşen sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar, mevcut davada karara esas alınabilir mi?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 185/3. maddesi uyarınca “Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.” Kanunda belirtilen bu sadakat yükümlülüğü, evliliğin yasal olarak son bulmasına kadar devam edecektir. Başka bir deyişle, mahkemelerce boşanma kararı verilmiş olmasına rağmen bu karar henüz kesinleşmediği sürece evlilik birliği devam ettiğinden bu aşamada eşlerin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarının dikkate alınmasının gerektiği ...

Read More »