Tag Archives: anlaşmalı boşanma dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği

………………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI :Adı Soyadı (T.C Kimlik No: ………………………) VEKİLİ :Av. ADRES : DAVALI :Adı Soyadı (T.C Kimlik No: ………………………..) ADRES : KONUSU :MK. 166.md.gereğince anlaşmalı boşanma ve müşterek çocukların velayetlerinin davacı eşe verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Davalı ile müvekkilim, ……… tarihinden bu yana evli olup, bu evlilikten ……. doğumlu ……… ile ………… doğumlu …….. adlı müşterek ...

Read More »