Yargıtay: “Eşin başkasıyla mesajlaşması haysiyetsiz hayat sürme sayılmaz”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının, bir başka erkekle cep telefonu ile görüşmesi ve mesaj alıp göndermesinin, koca yönünden boşanma sebebi olduğunu ancak bu durumun, kadının haysiyetsiz hayat yaşadığı anlamına gelmediğine hükmetti. Yargıtay, kadının bu davranışının, erkek için evlilik birliğini çekilmez hale getirdiğini ancak davanın, haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle açılmış bulunduğundan, reddinin gerekeceğini belirtti. Eşin, bir başkası ile mesajlaşması, ilk bakışta ...

Read More »

Terk nedeni ile açılan boşanma davasında manevi tazminata hükmedilebilir mi?

Terk nedenli boşanma davası kabul edilip boşanma hükmü kesinleştiğinde, kusurun tamamen davalıda olduğu kabul edilir. Bu durumda davacının kısmen dahi kusurlu olduğundan söz edilemez. Bu nedenle, davalı bakımından Türk Medeni Kanununun 174/1-2 maddesindeki kusurluluğa dair koşul; davanın kabul edilmesi ve boşanma hükmünün kesinleşmesi sonucu kendiliğinden gerçekleşmiş sayılır. Ancak, manevi tazminat verilebilmesi için kusurluluk yetmez; boşanmaya neden olan olayın manevi tazminat ...

Read More »

Aile mahkemesi, müşterek çocuğun velayetinin kime verileceğini nasıl belirler?

Öncelikle belirtilmelidir ki; velayet, ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri içerir. Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocukların şahıslarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu noktada; çocuğun, eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlak sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan ...

Read More »

Zihinsel engelli gence nafaka cezası

Görme engelli eşinden boşanan zihinsel engelli Ö. B’ye 20 aydır nafaka ödemediği için icra geldi. Zihinsel engelli olduğu için görme engelli babasının vasilik yaptığı Ö. B, icra takibi nedeniyle mağduriyet yaşadı. Vasilik yaptığı oğlunun cezai ehliyeti olmadığını söyleyen görme engelli A. C. B, “Oğlum boşandıktan sonra 3 ayda bir aldığı özürlü maaşı dışında bir geliri olmadığı için 20 aydır nafaka ...

Read More »

Türkiye’de boşanmaların artmasının ilginç ama gerçek nedenleri

Istatistikler gösteriyor ki, ülkemizde boşanma rakamlarında ciddi oranda artış var. Boşanmaların onlarca sebebi bulunmakta ise de, boşanma oranlarının artmasının,  beş temel  sebebi göze çarpıyor. Bunlar; 1-Kadınların eğitim seviyesinin artması ve buna bağlı olarak ekonomik özgürlüklerine kavuşmaları, 2- Toplumda boşanmış kadına karşı olan bakış açısının eskiye oranla yumuşaması, 3- Menfaat uğruna yapılan evliliklerin miyadını doldurması, 4-Çiftlerin çocuk sahibi olmayı ötelemeleri, 5-Evliliğin ...

Read More »

Facebook görüşme kayıtlarının boşanma davasında delil değeri

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2013/19577 Karar: 2014/1926 Karar Tarihi: 05.02.2014 Konu: Sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan görüşme kayıtlarının boşanma davasındaki delil değeri (4721 S. K. m. 166) (6100 S. K. m. 189) Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: Mahkemece; ...

Read More »

Yargıtay : Fiziki Şiddet Uygulayan Koca Maddi – Manevi Tazminat Öder

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2014 tarihli bir kararında eşine şiddet uygulayan koca hakkında önemli bir karar verdi. Verilen kararda eşine fiziki şiddet uygulayan kocanın kusurlu sayılıp, maddi ve manevi tazminat ödemekle sorumlu tutulması gerektiği ifade edildi. Bunun yanında tedbir ve yoksulluk nafakası istemi hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmamasına ilişkin de bozma kararı verildi. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ  E.2013/10556 ...

Read More »

Nafaka Borcu Nedeniyle Emekli Aylığının Tamamına Haciz Konulabilir mi?

Hukuk sistemimiz nafaka çeşitlerini dörde ayırmıştır. Bunlar tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası’dır.  5510 sayılı yasanın 93’üncü maddesine göre, emekli aylıkları nafaka borçları için hacz edilebilmektedir. Ancak, uygulamada bazı icra müdürlükleri, emeklinin birikmiş nafaka borcundan dolayı emekli aylığının tamamına haciz koymaktadırlar. Hemen belirtelim ki en fazla dörtte bir oranında haciz konulabilir. Bu şekilde emekli aylığının tamamına haciz konulan kişiler ...

Read More »

Meclis’e “Kadın Paketi” Önerisi

2015 yılında kadın cinayetlerinin sayısı 144 oldu. Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’dan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Kadın örgütleri yeni cinayetlerin önüne geçmek için kolları sıvadı. Farkındalık yaratmak için bir çok eylem yapıldı, toplantılar düzenlendi. Kadın Cinayetlerine “Dur!” demek için son girişim ise Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ‘ndan geldi. ...

Read More »

Yoksulluk nafakası ön inceleme aşamasından sonra talep edilebilir mi?

Boşanma davalarının feri niteliğindeki hükümlerinden isteğe tabi olmayanlar dışında, HUMK döneminden farklı olarak, tahkikatın herhangi bir aşamasında maddi – manevi tazminat veya yoksulluk nafakası talep etmek, hukuken mümkün değildir. Örneğin velayet hususunda, iştirak, tedbir nafakası hususunda tahkikatın her aşamasında talepte bulunmak mümkündür. Müşterek çocuğun velayetinin kime verileceği, takdir edilecek iştirak nafakası gibi hususlar, hakimin resen araştırması gereken hususlardan olup, tarafların talepleri, ...

Read More »