Dilekçe Örnekleri

Müşterek konutun seçimi konusunda hakimin müdahalesi talebi dilekçesi örneği

K.ÇEKMECE AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE HAKİMİN MÜDAHALESİNİ TALEP EDEN : …………….. (T.C Kimlik No: ………………) ADRES :………………………………… VEKİLİ:…………. ADRES:…………… KARŞI TARAF :…………….. (T.C Kimlik No: ………………) KONUSU : TMK 195. Maddesi uyarınca, müşterek konutun seçimi hususunda müvekkil eşe yetki verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilim ile eşi ……………., 2002 yılından bu yana evli olup, bu evlilikten, 2011 doğumlu Arda isimli müşterek ...

Read More »

Eğitim nafakası talepli dava dilekçesi örneği

  ……………….. (    ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………………) VEKİLİ           :Av. ……………… DAVALI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………….) KONUSU        : ……………Aile Mahkemesi’nin 20../…. E. 20…./11….K. sayılı kararı ile müvekkil lehine hükmedilen  ancak reşit olması nedeni ile kesilen iştirak nafakasının, eğitim nafakası olarak aylık 1.250,00 TL’ye arttırılarak devamına karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR        : Müvekkilimin annesi ile davacı, ………….Aile Mahkemesi’nin 20…./…. ...

Read More »

Boşanma karşı dava dilekçesi örneği

  …………………. (    )  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE BİRLEŞTİRME TALEPLİDİR   DAVACI          :……………(T.C Kimlik No: ………………. ) VEKİLİ           :Av. ……….. DAVALI          :……………… KONUSU          ………..Aile Mahkemesi’nin 2015/…… E. Dosyası ile birleştirilmesine müteakip, Şiddetli geçimsizlik nedeni ile tarafların boşanmalarına, karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR Davalı eş, müvekkilimin aşırı kıskanç , müsrif, sinirli ve agresif bir yapısı olduğundan bahisle, müvekkil aleyhine ……..Aile Mahkemesi’nin 2015/…..E. ...

Read More »

Boşanma davası cevap dilekçesi örneği

……..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO:2015/…. E.   DAVALI          :…………… (T.C Kimlik No:…………………….. ) VEKİLİ           :Av. ………………. DAVACI          :………………. VEKİLİ           :Av…………….. KONUSU        :Cevap dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR ve TALEP Davacı tarafın, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması gerekçesi ile ikame etmiş olduğu ve Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan davada, davacı tarafça iddia edilen hususların tek gerçek olan kısmı, taraflar ...

Read More »

Eski eşin soyadını kullanma izni verilmesi dilekçesi örneği

……………AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI       : Ad-Soyad-Adres (Tc Kimlik No:) DAVALI       : Ad-Soyad-Adres (Tc Kimlik No:) DAVA          : Boşandığım eşimin soyadını kullanma izni verilmesi talebidir. AÇIKLAMA : 1-Davalı ile …… Aile Mahkemesinin …./….. Esas …/….. karar sayılı ilamı ile boşandık. Karar ………….. tarihinde kesinleşmiştir. [Ek-1 Kesinleşmiş boşanma ilamı] 2-Uzun yıllar evlilik soyadımı kullandığım için resmi kurumlarda sorunlar ...

Read More »

Terk nedeniyle ihtar gönderilmesi talebi dilekçesi örneği

……. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                  İHTAR TALEP EDEN   :……. VEKİLİ                              :……. KARŞI TARAF                 :……. ADRES                                 :………….. KONU                               : Terk nedeni ile ihtar istemidir.  AÇIKLAMALAR             : 1-Müvekkilimiz karşı taraf ile 14 yıldan bu yana evlidir. Nüfus kayıtları, ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, Cilt No; ...

Read More »

Boşanma davasından feragat dilekçesi örneği

……………. AİLE  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2015/………. E.   DAVACI             : ……….. VEKİLİ               : DAVALI              : KONUSU            : Devadan feragat dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR             : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan boşanma davasında, müvekkilim ile davalı aralarında anlaşmış olduklarından, karşılıklı yargılama giderleri ve vekalet ücreti talebimiz olmadan davadan feragat ediyoruz. Feragat nedeni ile davanın reddine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ...

Read More »

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma – Karşı dava dilekçesi örneği

  ……………………  AİLE  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE TEDBİR ve BİRLEŞTİRME TALEPLİDİR   DAVACI             :……………. ( T.C Kimlik No: ……………….) VEKİLİ              : DAVALI             :……………. ADRES                : KONUSU            : Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma,  …………… Aile Mahkemesi’nin 2015/….. E. Sayılı dosyası ile birleştirme,  dava sonuna kadar gayrimenkullerin kaydına tedbir konulması talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilim ile davalı, ………. tarihinde evlenmişlerdir. İş bu ...

Read More »

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi örneği -2

 BAKIRKÖY  (      )  AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI             :…………………. (T.C Kimlik No: ………………………) ADRES              : VEKİLİ              :Av. ………….. DAVALI             :……………………. ADRES              : KONUSU            : M.K 161/2  vd. maddeleri gereği boşanma talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilim ile davalı, ………… tarihinde evlenmişlerdir. İş bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. [Ek-1 nüfus kayıt tablosu] Taraflar bir süre ...

Read More »

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi örneği

 BAKIRKÖY  (       )  AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE   Tedbir Nafakası İstemlidir DAVACI             :Adı Soyadı  (T.C Kimlik No: ……………………….) ADRES               :  DAVALI             : ADRES               : DAVA KONUSU : 1) Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeniyle boşanmaya, 2) Müşterek çocuğumuz ………’nin velayetinin tarafıma  verilmesine; 3) Müşterek çocuğumuz için aylık 500,00 TL’nin ...

Read More »