Velayetin tayininde çocukların ayrılmaması kuralı nedir?

Velayet düzenlenmesinde analık ve babalık duygularında önce çocukların bedeni ve fikri gelişmesine önem verilmelidir.

Yargıtaya göre, velayet düzenlenmesinde kardeşlerin birbirlerinden ayrılması onların kardeşlik duygularım olumsuz yönde etkileyecektir.

Çocuklar, ana babasının boşanmasını değiştiremeyeceği bir olgu olduğu için içine sindirebilir, kabul eder ve ruhen hazmedebilir. Ancak çocuklar, kardeşlerinden ayrılmasını önlenebilecek bir olgu iken önlenememiş acı bir sonuç ve ailenin tamamen parçalanması olarak algılayacaklarından zorunluluk bulunmadıkça kardeşlerin dağılması engellenmelidir .

Psiko-sosyal öğreti, hukuk öğretisi ve uygulamada egemen olan görüş, çocukların hepsinin aynı tarafa verilmesinin çocukların gelişimine olumlu etkide bulunacağı merkezindedir . Yargıtay da kardeşleri birbirinden ayırmanın onların gelişimine olumsuz etki yapacağı görüşündedir .

Hakim, çocukları paylaştırmanın, boşanmanın belki de en ağır sonuçlarından biri olacağını aklından çıkarmamalıdır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*