Çocuğun nüfus kayıtlarının, velayetin tayinine etkisi nedir?

Aile mahkemesi hakimi boşanma davasında velayeti  düzenlerken çocuğun nüfus kaydını göz önünde bulundurmak zorundadır.

Nüfus kayıtlarında çelişki varsa, nüfustaki kaydın düzeltilmesi bakımından taraflara mehil verilmesi, kayıtlar düzeltildikten sonra velayetin düzenlenmesi gerçekleştirilmelidir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi yönünde açılmış dava varsa bekletici mesele yapılarak sonucuna göre velayetin düzenlenmesi konusunda bir karar verilmelidir.

Dosya kapsamından tarafların çocuğu olduğunun anlaşılmasına rağmen nüfus aile kayıt tablosunda bu çocuk yer almıyorsa/yoksa nüfusa tescili sağlandıktan sonra velayetin düzenlenmesi gerçekleştirilmelidir.

Tarafların ortak çocukları ölü olduğu halde sağ olarak kayıtlı ise, çocuğun sağ kaydının ölü olarak düzeltilmesi için taraflara mehil verilmelidir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*