Monthly Archives: Temmuz 2015

Terk nedeni ile açılan boşanma davasında manevi tazminata hükmedilebilir mi?

Terk nedenli boşanma davası kabul edilip boşanma hükmü kesinleştiğinde, kusurun tamamen davalıda olduğu kabul edilir. Bu durumda davacının kısmen dahi kusurlu olduğundan söz edilemez. Bu nedenle, davalı bakımından Türk Medeni Kanununun 174/1-2 maddesindeki kusurluluğa dair koşul; davanın kabul edilmesi ve boşanma hükmünün kesinleşmesi sonucu kendiliğinden gerçekleşmiş sayılır. Ancak, manevi tazminat verilebilmesi için kusurluluk yetmez; boşanmaya neden olan olayın manevi tazminat ...

Read More »

Aile mahkemesi, müşterek çocuğun velayetinin kime verileceğini nasıl belirler?

Öncelikle belirtilmelidir ki; velayet, ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri içerir. Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocukların şahıslarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu noktada; çocuğun, eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlak sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan ...

Read More »

Zihinsel engelli gence nafaka cezası

Görme engelli eşinden boşanan zihinsel engelli Ö. B’ye 20 aydır nafaka ödemediği için icra geldi. Zihinsel engelli olduğu için görme engelli babasının vasilik yaptığı Ö. B, icra takibi nedeniyle mağduriyet yaşadı. Vasilik yaptığı oğlunun cezai ehliyeti olmadığını söyleyen görme engelli A. C. B, “Oğlum boşandıktan sonra 3 ayda bir aldığı özürlü maaşı dışında bir geliri olmadığı için 20 aydır nafaka ...

Read More »

Türkiye’de boşanmaların artmasının ilginç ama gerçek nedenleri

Istatistikler gösteriyor ki, ülkemizde boşanma rakamlarında ciddi oranda artış var. Boşanmaların onlarca sebebi bulunmakta ise de, boşanma oranlarının artmasının,  beş temel  sebebi göze çarpıyor. Bunlar; 1-Kadınların eğitim seviyesinin artması ve buna bağlı olarak ekonomik özgürlüklerine kavuşmaları, 2- Toplumda boşanmış kadına karşı olan bakış açısının eskiye oranla yumuşaması, 3- Menfaat uğruna yapılan evliliklerin miyadını doldurması, 4-Çiftlerin çocuk sahibi olmayı ötelemeleri, 5-Evliliğin ...

Read More »

Facebook görüşme kayıtlarının boşanma davasında delil değeri

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2013/19577 Karar: 2014/1926 Karar Tarihi: 05.02.2014 Konu: Sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan görüşme kayıtlarının boşanma davasındaki delil değeri (4721 S. K. m. 166) (6100 S. K. m. 189) Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: Mahkemece; ...

Read More »