Boşanma davasından feragat dilekçesi örneği

……………. AİLE  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2015/………. E.

 

DAVACI             : ………..

VEKİLİ               :

DAVALI              :

KONUSU            : Devadan feragat dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR             :

  • Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan boşanma davasında, müvekkilim ile davalı aralarında anlaşmış olduklarından, karşılıklı yargılama giderleri ve vekalet ücreti talebimiz olmadan davadan feragat ediyoruz.
  • Feragat nedeni ile davanın reddine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

 

    Davacı Vekili

 Av. …………………

1 Cevap

  1. 657 sy. Kanuna tabi Devlet memuruyum ve kurumumuzun açtığı sınavla 6 sene önce uzman memurluk sınavından iyi not alarak uzmanlığa hak kazandım. Fakat hakkımdan feragat edip eski görevim olan Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliğine dönmek istiyorum. Bu durumda hangi prosedürleri uygulamam gerekir?

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*