Monthly Archives: Haziran 2015

Yargıtay : Fiziki Şiddet Uygulayan Koca Maddi – Manevi Tazminat Öder

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2014 tarihli bir kararında eşine şiddet uygulayan koca hakkında önemli bir karar verdi. Verilen kararda eşine fiziki şiddet uygulayan kocanın kusurlu sayılıp, maddi ve manevi tazminat ödemekle sorumlu tutulması gerektiği ifade edildi. Bunun yanında tedbir ve yoksulluk nafakası istemi hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmamasına ilişkin de bozma kararı verildi. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ  E.2013/10556 ...

Read More »

Nafaka Borcu Nedeniyle Emekli Aylığının Tamamına Haciz Konulabilir mi?

Hukuk sistemimiz nafaka çeşitlerini dörde ayırmıştır. Bunlar tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası’dır.  5510 sayılı yasanın 93’üncü maddesine göre, emekli aylıkları nafaka borçları için hacz edilebilmektedir. Ancak, uygulamada bazı icra müdürlükleri, emeklinin birikmiş nafaka borcundan dolayı emekli aylığının tamamına haciz koymaktadırlar. Hemen belirtelim ki en fazla dörtte bir oranında haciz konulabilir. Bu şekilde emekli aylığının tamamına haciz konulan kişiler ...

Read More »

Meclis’e “Kadın Paketi” Önerisi

2015 yılında kadın cinayetlerinin sayısı 144 oldu. Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’dan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Kadın örgütleri yeni cinayetlerin önüne geçmek için kolları sıvadı. Farkındalık yaratmak için bir çok eylem yapıldı, toplantılar düzenlendi. Kadın Cinayetlerine “Dur!” demek için son girişim ise Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ‘ndan geldi. ...

Read More »

Yoksulluk nafakası ön inceleme aşamasından sonra talep edilebilir mi?

Boşanma davalarının feri niteliğindeki hükümlerinden isteğe tabi olmayanlar dışında, HUMK döneminden farklı olarak, tahkikatın herhangi bir aşamasında maddi – manevi tazminat veya yoksulluk nafakası talep etmek, hukuken mümkün değildir. Örneğin velayet hususunda, iştirak, tedbir nafakası hususunda tahkikatın her aşamasında talepte bulunmak mümkündür. Müşterek çocuğun velayetinin kime verileceği, takdir edilecek iştirak nafakası gibi hususlar, hakimin resen araştırması gereken hususlardan olup, tarafların talepleri, ...

Read More »

Boşanma davalarında yetkili mahkeme neresidir?

Görev ve yetki konusu uygulamada karıştırılmaktadır. Boşanma davasında yetkili mahkeme, davanın hangi adliyede açılacağı ile ilgilidir. Boşanma davalarında kesin yetki söz konusu olmayıp ilk itiraz olarak mutlaka cevap dilekçesinde ileri sürülmelidir. Boşanma davasında seçimlik yetki söz konusudur. Boşanma davalarında, eşlerin son altı ay birlikte oturdukları yer mahkemesi veya dava tarihi itibariy­le taraflardan herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Bunlardan herhangi ...

Read More »

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu: “Çocuğu göstermeyene velayet de yok!”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 01.04.2015 tarihli güncel kararında, müşterek çocuğun velayetini alan annenin, çocuk ile babanın şahsi münasebet tesisine engel olmasını, velayetin anneden alınarak babaya verilmesi için yeterli saydı. Hukuk Genel Kurulu, gerekçesinde,”… davalı annenin sekiz yaşındaki müşterek çocuğun gelişimi için önemli olmasına rağmen babası ile görüşmesini engelleyerek, velayet hakkını kötüye kullanmıştır” dedi… T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/2-1926 KARAR ...

Read More »

Türkler Karısını Boşayıp Suriyelilerle Evleniyor

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde artan boşanma davaları dikkat çekiyor. Suriye’de savaş çıktığından bu yana, Suriye’ye sınırı olan 6 ilde boşanmalar patladı. Erkeklerin eşlerinden ayrılarak Suriyeli kızlarla evlendiği ifade ediliyor. Sözcü’nün haberine göre, Suriye’de 2011 yılında patlak veren iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 2 milyondan fazla göçmenin sınır bölgelerinde sosyal dokuyu bozduğu öne sürüldü. MHP Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun soru önergesine Başbakan Yardımcısı Numan ...

Read More »

Boşanma davalarında, takıların kimde olduğunu ispat yükü hangi taraftadır?

Kanunda aksi öngörülmedikçe kural olarak herkes iddiasını ispatla yükümlüdür (M.K6). Ancak iddialar karşılaştığında kimin ispat yükü altında bulunduğunun tespiti her zaman kolay olmamaktadır. Bunun için gerek ilmi gerekse kazai içtihatlarda bir takım ölçülere yer verilmiştir. Hemen bütün ilim adamlarının birleştiği ve Yargıtay uygulamasında kararlılık ifade eden ölçüye göre, ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düşer (Prof. ...

Read More »

Yoksulluk nafakası talep edilebilme şartları nelerdir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Yoksulluk nafakası” başlıklı 175. maddesi uyarınca, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Yoksulluk nafakası talebi ile dava açılması, mülga 743 sayılı Türk Kanuni Medenisi’nde bir süreye tabi tutulmamış iken, 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 178. maddesinde ise, ...

Read More »

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/2-231 Karar: 2013/1370 Karar Tarihi: 18.09.2013 ÖZET: Dava, boşanma, tazminat ve nafaka istemlerine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta davalı kadın, .. tarihli oturumda <…boşanmak istiyorum, ayrıca davacıdan aylık … TL nafaka talep ediyorum…> şeklinde beyanda bulunmuş, … tarihli temyiz dilekçesinde bu talebinin yoksulluk nafakasına ilişkin olduğunu belirtmiştir. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma ...

Read More »